Våra uppdrag

Turist- och besöksinfo

På rastplatser, kommuninfarter och naturliga platser avsedda för ett uppehåll har man störst chans att fånga en besökares intresse. Vårt utbud av informationstavlor tas fram med fokus på att ska skapa ett intresse för orten samt locka besökare till det unika lokala utbud som presenteras. Aktörer inom logi, handel, kultur, service, restauranger och väl valda företag inom näringslivet är något som ofta efterfrågas av en besökare. Kommuninformation med kartor, sevärdheter, text och bild knyter ihop innehållet och skapar ett intryck som består.

Tavlorna kan kompletteras med en tag-med-karta i behändigt format. Upplaga varierar efter behov och önskemål.

Information till företagsområden

Ett område där transporter, affärsresenärer och besökare välkomnas och informeras på bästa sätt leder till ökat förtroende, tillväxt och expansion för det berörda näringslivet. Information vid infarterna är en viktig del i det förtroendeingivande budskap som ska förmedlas i affärsrelationer mellan företag och kund.

Tydlighet genom en företagspresentation med A till Ö-register, adress, telefonnummer samt hänvisning till kartan på områdestavlan.

Välkomnande i form av tavlans unika layout och färgsättning samt dess strategiska placering där besökaren kan ta sig tid att läsa budskapet.

Attraktivt då priset för medverkan är mycket rimligt och ger hög uppslutning. Skötsel, tillsyn samt årliga uppdateringar utförs av oss