Industriskyltar

Industriskylten är huvudentrén till din värld

Expohuset Media AB har som uppgift att vägleda. Vi gör det med skilda former av industritavlor och industriskyltar vilka oftast återfinns vid infarter och rastplatser till industriområden eller andra sammanhängande geografiska bebyggelser. De väldesignade och propra skyltar och tavlor vi erbjuder skapar ett gott förstaintryck för den som kör in i ett område – de blir till en välkomnande huvudentré.

En industritavla eller industriskylt är en given beståndsdel i marknadsföringen av ett industriområde. Fysiskt presenterar de och åskådliggör gatu- och vägnät liksom de företag som finns i ett område. Den blir en effektiv vägledare och en del i områdets status.

40 års erfarenhet

Expohuset Media har arbetat med produkter som industriskyltar och industritavlor sedan 40 år tillbaka. Sammanlagt förvaltar vi  mer än 250 enheter över i stort sett hela Sverige vilket gjort att vi byggt upp ett omfattande nät av service och underhåll. Vi kan alltså erbjuda sådan support service till varje industriskylt eller industritavla såvida inte uppdragsgivaren vill sköta dessa uppgifter själv.

Infartstavlan eller infartsskylten är en närliggande produkt. De återfinns oftast vid infartsvägarna till en kommun och ger både nödvändig information och fungerar också som ett välkomnande. Expohuset Media AB tillhandahåller en mängd lösningar när det gäller skilda infartstavlor och infartsskyltar samt informationsskyltar.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna om du funderar på att etablera en industritavla, industriskylt, infartstavla samt infartsskylt– eller om du vill byta leverantör. Vi lovar att lyssna!