Besökskartor

Med kartan i handen hittar alla rätt

Expohuset Media AB har som uppgift att vägleda. Vi gör det med skilda former av papperskartor i kombination med digitala distributionsformer. Vi ser till så att både fastboende och tillfälliga besökare hittar rätt i en viss geografi men också finner företag, kommunala serviceorgan eller myndigheter

Besökskartan är en oslagbar bärare av information. En besökskarta visar området där du finns för tillfälliga besökare och turister men vägleder även dem som är fastboende. Besökskartorna effektivitet går inte att betvivla – trots all påverkan som sociala medier eller digitala lösningar medfört så lever den traditionella kartan vidare.

Smidiga besökskartor

Först och främst är formatet på besökskartorna oslagbart. Lika enkelt är det att vika ihop en turistkarta eller en kommunkarta och stoppa den i fickan. Snabbt och okomplicerat ger alla dessa kartor, vare sig de är informationskartor, besökskartor, turistkartor, kommunkartor eller översiktskartor all den information över ett område som en besökare kan önska sig.

Medarbetarna i Expohuset Media har lång erfarenhet av att producera och designa dessa kartor. Vi har organiserat en effektiv produktion där kvalitetsmedvetande är viktigaste ledord. Lika vitalt är att våra kartor och informationsskyltar kommer ut och upp i rätt tid och på avtalat sätt. Vi strävar heller inte efter att genomföra någon enstaka kartproduktion utan hela affärsmodellen bygger på att ett längre och återkommande samarbete med våra uppdragsgivare. I år genomför vi över 60 kartproduktioner fördelade över i stort sett hela Sverige.

En besökskarta, turistkarta, kommunkarta, informationskarta eller eventkarta kan se ut på många skilda sätt och ha högst skiftande upplagor och distributionsformer – liksom kombineras med andra media.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna om du funderar på att skapa en egen karta eller om du vill byta leverantör – vare sig du nu har informationskartor, besökskartor, turistkartor, kommunkartor eller översiktskartor. Vi lovar att lyssna!